Visar alla poster med taggen:Skola och utbildning

Investeringar för jobb och utbildning i S valmanifest

Socialdemokraterna har presenterat valmanifestet Kära framtid. Det handlar om att skapa fler jobb, investera i utbildning och minska klyftorna i samhället. ? En socialdemokratiskt ledd regering tar på riktigt upp kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det är vi som har reformerna och förslagen på hur unga får jobb och det är vi som satsar på såväl högskola/universitet…

Läs mer

Anna Johansson kommenterar Lärarförbundets skolranking

Anna Johansson, riksdagskandidat för S i Göteborg, kommenterar Lärarförbundets rankning av Bästa Skolkommun 2014-09-02 – Göteborg klättrar några placeringar och det bekräftar vad vi såg på niornas avgångsbetyg i våras. Våra skolor är på väg upp efter några besvärliga år med omorganisationen från 20 till tio stadsdelar, säger Anna Johansson. Med de nya stadsdelarna och…

Läs mer

Skolpolitiskt program för en bättre skola

Socialdemokraterna i Göteborg presenterar ett skolpolitiskt program för Göteborg. Det skolan behöver är arbetsro för elever och lärare, minskad administration och låta lärare vara lärare. Skolan i Göteborg är i behov av en regering ledd av Stefan Löfven som prioriterar investeringar i elever, lärare och utbildning för fler jobb. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar….

Läs mer

8 100 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser i Västra Götaland

Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet av garantin innebär en riktad investering om 6 miljarder kronor. Sammanlagt kommer 50 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser skapas inom ramen för 90-dagarsgarantin. För Västra Götaland innebär genomförandet av garantin cirka 8 100 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. – Satsningen på 90-dagarsgarantin är…

Läs mer

Viktiga satsningar på specialpedagoger och speciallärare

– Jag är mycket glad att Socialdemokraterna på riksnivå gör en storsatsning på grundskolans lågstadium, säger Anna Johansson, riksdagskandidat (S) och biträdande kommunalråd med ansvar för skolan i Göteborg. Det är helt i linje med den inriktning med tidiga insatser som präglar S-budgeten i Göteborg. – Vi investerar i barnen i stället för skattesänkningar. –…

Läs mer

Investeringar i lärarna

Idag presenterade Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan investeringar för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Totalt innebär det 3,5 miljarder kronor årligen för att fler ska vilja bli lärare. Den nationella samlingen för läraryrket som presenterades idag vid presskonferensen med Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan med fokus på samverkan och…

Läs mer

Framtiden beror på utbildningen

Under de senaste dagarna har Socialdemokraterna presenterat skarpa förslag för unga och för framtiden. Det handlar om obligatorisk gymnasieskola, möjlighet till CSN-medel för att ta körkort och fler högskoleplatser. I ett land som Sverige, där det finns stora möjligheter för människor men där samtidigt arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker, behövs en regering som prioriterar…

Läs mer

22 500 nya platser på högskolan

Socialdemokraterna med Magdalena Andersson och Talla Alkurdi i spetsen presenterar ett förslag om att bygga ut högskolan. Satsningen på 2,3 miljarder kommer att innebära 22 500 nya studieplatser i högre utbildning. – Att investera i människors utbildning är avgörande för framtiden. Fler platser till högskolan är viktigt och kommer att ge människor fler möjligheter till jobb…

Läs mer
facebook Twitter Email