Visar alla poster med taggen:#sgoteborg

Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet

Sverige växer i rask takt. Tidigare i år blev vi tio miljoner invånare i vårt land. Det är trevligt att vi blir fler, men det innebär också att vi måste öka takten i bostadsbyggandet. Annars riskerar de svenska medborgarna i Sverige och Västsverige att missa jobb- och utbildningschanser på grund av bostadsbrist.

Åtta år med en moderatledd regering har lett till en bostadskris i Sverige där 240 av landets 290 kommuner anger att de har brist på bostäder. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför sedan år 2014 satsat på bostadsbyggandet och det är i dag uppe på rekordnivåer. Riksdagsledamot Johan Büser skriver i ETC-debatt om vikten av att inkludera alla…

Läs mer

Svensk handel tjänar på en modernare hamn i Göteborg

Svensk ekonomi går för högvarv tack vare exportindustrins framgångar. Det skapar nya jobb och ger utrymme till välfärdssatsningar. Men om inte nyinvesteringar görs i Göteborgs hamn kommer vi inte fullt ut kunna ta tillvara på utvecklingen.

Skandinaviens största hamn i Göteborg, har redan idag för grunda farleder för att kunna ta emot de största oceangående fartygen. En fördjupning av farlederna är nödvändig för att inte riskera att svenska företag tappar i konkurrenskraft. Och ett beslut brådskar. Klicka på länken för att läsa hela debattartikeln: http://https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/fordjupa-farleden-i-goteborgs-hamn/

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer i Göteborg

Den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer mer än tidigare lovats. I Göteborg kommer ungefär 85 393 pensionärer få sänkt skatt.

Den så kallade pensionärsskatten, att pension beskattas högre än lön, har med rätta retat många pensionärer och vi socialdemokrater har lovat rätta till orättvisan. Jag blir därför oerhört glad över nyheten om att pensionärsskatten nu ska sänkas ytterligare. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär…

Läs mer

Bra att Kulturanalys flyttar till Göteborg

PRESSMEDDELANDE Mariya Voyvodova och Gunilla Carlsson kommenterar regeringens besked att Myndigheten för kulturanalys flyttar till Göteborg.

”Det här är bra för Göteborg” säger Mariya Voyvodova, kulturkommunalråd (S) i Göteborg. ”Myndigheten för kulturanalys kommer att bidra positivt till kulturlivet i Göteborg. Göteborgs stad har arbetat långsiktigt och inkluderande med att tillgängligheten till kultur ska öka. Vi har ett tydligt jämlikhetsfokus och MR-fokus i kulturarbetet och myndighetens uppdrag med utveckling och ett bredare…

Läs mer

”Göteborg ska bli tryggt, jämlikt och fossilfritt”

Göteborg behöver vävas ihop som stad, miljö- och klimatförändringarna kräver ökade insatser och investeringsbehoven är stora till följd av utvecklingssprång och demografi. Som tur är har vi ett positivt ekonomiskt läge och i fokus för budgeten 2018 är jämlikhet, trygghet och offensiva satsningar för en fossilfri stad. Sådana här tillfällen känns alltid extra högtidligt att…

Läs mer

Satsningar på socialdemokratisk kulturpolitik slår vakt om demokratin och skapar trygghet i en ny tid!

Kära kamrater, kulturpolitiken har länge varit i skymundan. Idag är de som mest aktivt driver kulturpolitik nationalistiska och auktoritära krafter.

När Donald Trump valdes till president inledde han med ett frontalangrepp på det amerikanska kulturlivet genom att skära ner kulturstödet med en miljard dollar. Demonisering av kulturarbetare är en central del i hans retorik. Likadant är det på hemmaplan. Sverigedemokraterna driver ett antidemokratiskt program som syftar till att begränsa konstens verktyg till en priviligerad elit…

Läs mer

Att verka för en trygg pension är att skapa trygghet i en ny tid

För oss socialdemokrater är välfärdsbygget aldrig färdigt, det finns alltid rum för förbättringar! I Sverige blir väldigt många människor väldigt mycket äldre och det tyder på att vi har ett riktigt bra välfärdssamhälle. Däremot kräver sådana typer av förändringar nya typer av politiska lösningar.

Sverige är det enda landet i hela världen som beskattar pensionärer högre än löntagare, dessutom avsätter Sverige en mindre andel av våra samlade inkomster till pensioner än medelvärdet i OECD. Detta trots att Sverige har en större andel pensionärer än genomsnittet! Idag är sysselsättningen bland män mycket högre än bland kvinnor, och kvinnor har generellt…

Läs mer
facebook Twitter Email