Visar alla poster med taggen:Infrastruktur

Büser: Djupare hamnfarled ödesfråga

Farlederna måste fördjupas för att Göteborgs hamn, och därmed Sverige, ska kunna ta emot de oceangående fartygen framöver. Denna muddring måste in i den nationella planen för infrastruktur 2018-2029, skriver Johan Büser (S) och Cecilia Magnusson (M). I december anlände världens största containerfartyg ? imponerande MSC Maya ? till Göteborgs Hamn. Göteborgarna gick man ur…

Läs mer

Nu inför vi tonnageskatt för svensk sjöfart

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att stärka svensk sjöfart. I dag lägger vi fram ett förslag om att införa ett system med tonnagebeskattning i Sverige som kan träda i kraft den 20 juni 2016, skriver Magdalena Andersson och Anna Johansson. Göteborg är en stad som utvecklats snabbt de sista tjugo åren men en sak…

Läs mer

Regeringen räddar jobb inom sjöfarten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.  – Äntligen! Detta räddar jobb och sjöfartsnäring i Göteborg och Sverige. Det här har vi arbetar för under lång tid. Jag har själv drivit frågan under många år i riksdagen, bl.a. genom att motionera, säger Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S).  Syftet är att svenska rederier i internationell…

Läs mer

Göteborg agerar för fungerande spårvagnar

Vid ett extrainsatt möte tog trafiknämnden i Göteborgs Stad i dag beslut om att vidta åtgärder för att få spårvagnarna M32 i trafik så fort som möjligt. Beslutet innebär att Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om att häva ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.   ? Vårt tålamod är slut. I flera…

Läs mer

Dubbelspår till Norge bra för jobben och tillväxten

. Kommentarer med anledning av beskedet att dubbelspår från Öxnered till Norge skall utredas. Anneli Hulthén, komunstyrelsens ordförande: ”Beskedet är jättebra och viktigt för jobben och tillväxten i Göteborg. Vi har drivit den här frågan i många år och kommer att fortsätta driva på. Ett dubbelspår mellan Norge och Öxnered kommer att leda till att det…

Läs mer

Götalandsbanan behövs för jobben

  Vi socialdemokrater ser byggandet av en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan, som en avgörande investering för jobben i Sverige skriver bl a Anneli Hulthén (S). Sverige står inför två stora framtidsutmaningar. Jobben och klimatet. Moderaterna har misslyckats med båda dessa utmaningar. Arbetslösheten är högre än när Moderaterna kom till makten 2006. Moderaterna…

Läs mer

Det västsvenska paketet ger fler jobb

  Alla göteborgare skall kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro. Därför behövs det Västsvenska paketet för fler jobb, bättre tillväxt och en hållbar miljö. Artikel av Johan Nyhus (S), ordförande Trafiknämnden Göteborgs Stad och Ulrika Frick (MP), ordförande Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen I debatten hävdas det ibland att satsningen på Västlänken gör det svårt eller…

Läs mer
facebook Twitter Email