Visar alla poster med taggen:BP16

Regeringen räddar jobb inom sjöfarten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.  – Äntligen! Detta räddar jobb och sjöfartsnäring i Göteborg och Sverige. Det här har vi arbetar för under lång tid. Jag har själv drivit frågan under många år i riksdagen, bl.a. genom att motionera, säger Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S).  Syftet är att svenska rederier i internationell…

Läs mer

Viktiga skolsatsningar gynnar göteborgarna

Regeringen presenterar idag satsningar på skolan för fem miljarder kronor. För Göteborg innebär det här ett paket med satsningar för en jämlik skola där det ryms både ett lärarlönelyft och investeringar i yrkesutbildning. ”För att överbrygga klyftorna, bryta segregationen och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är rätten till komvux, rätten att ta igen…

Läs mer
facebook Twitter Email