Visar alla poster med taggen:Asyl- och flyktingpolitik

Flyktingarna är allas ansvar

Snedfördelningen av flyktingmottagandet är inte bara tydligt mellan EU-länderna, skillnaderna mellan olika kommuners vilja att ta ansvar är också stora. Vi välkomnar regeringens vilja att slopa kommunernas vetorätt, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Göteborgsregionen. Under den senaste tiden har vi kunnat se en välkommen förändring av debatten om flyktingmottagandet. Den våg av omtanke, medmänsklighet och…

Läs mer
facebook Twitter Email