Skola

Vi vill ha en skola som ger varje barn möjlighet att växa. För oss socialdemokrater är det enkelt – i ett starkt samhälle ska alla barn ha samma möjligheter att växa och utvecklas i livet. Den resan börjar i skolan. Att investera i skolan är därför en av våra viktigaste prioriteringar. Kunskapsresultaten ska fortsätta öka och då behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra yrkesgrupper i skolan.

Vi vill att lärare ska göra det de är bäst på – bedriva undervisning. Rektor ska ges möjlighet att fokusera på huvuduppdraget som pedagogisk ledare för lärarna. För mycket tid läggs idag på onödig administration som skulle kunna utföras av andra. Rektor ska ha mandat över budgeten för att möjliggöra långsiktiga förändringsarbeten.

Resurser till förskolan och skolan ska fördelas efter behov. På förskolor och skolor där många av barnen och eleverna kommer från familjer med låg utbildning, låg inkomst och med utländsk bakgrund är behoven oftast större. Mer av resurserna ska gå dit.

Förskola och fritidshem lägger grunden för lärande. Alla barn ska ha tillgång till bra förskola och fritidshem. För att fler barn ska kunna gå i förskola och fritidshem är det flera viktiga saker som först måste till – mer personal med rätt utbildning, bra lokaler och en god arbetsmiljö.

Alla elever och personal ska känna sig trygga i skolan. Diskriminering, mobbing, hot och våld ska inte förekomma. Det är inte okej att elever stör varandra och undervisningen. Lärarna ska kunna agera mot stökiga elever. Disciplinära åtgärder ska användas vid behov. Skolans personal ska veta hur de ska hantera och agera vid misstanke om våldsbejakande extremism och hedersförtryck i skolan.

Vad vi vill:

  • Alla barn ska kunna lyckas i skolan
  • Rektor ska ha makt att bestämma i skolan med fullt fokus på undervisningens kvalitet
  • Fler lärare, förskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger
  • Alla förskolor, skolor och fritidshem ska ha beredskap att motverka radikalisering, våldsbejakande extremism och hedersförtryck
  • Alla barn ska ha rätt att gå på fritidshem, också barn till arbetslösa och föräldralediga
  • Sätta stopp för att pojkar halkar efter i skolan, skolan ska ha lika höga förväntningar på både pojkar och flickor
  • Tidiga insatser för barn i behov av stöd i sin språkutveckling
  • Alla elever i grundskolan ska genomföra prao
  • Många nya förskolor och skolor

 

facebook Twitter Email