Seniorutskottet

Utskottets uppgifter är:

    att förbereda möten för seniorer i aktuella politiska frågor, stimulera till politisk debatt, samt ordna sammankomster för föreningarnas pensionärsombud.

    Eftersom S nu är i opposition kommer utskottet att upparbeta ett samarbete med S-kommunalråd med ansvar för äldrefrågor samt andra inom S för äldrefrågor. Viktiga frågor att följa är Attraktiv Hemtjänst samt införande av Loven.

Ordförande
Christina Holmquist

Ordinarie ledamöter
Bernt Sabel
Siw Wittgren Ahl
Claes Göran Brandin
Ann-Christine Andersson
Lars Wenander
Christer Westberg
Eva Nihlblad
Lennart Alverå
Kerstin Billmark
Gerth Bohlin
Tony Curry

Ansvarig ombudsman
Arvid Hedeborg: [email protected] , 070 270 17 23.

Klicka på de röda knapparna för att läsa mer om seniorutskottets verksamhet!

Klicka här för att läsa seniorutskottets mötesplan för 2020

Klicka här för att läsa seniorutskottets verksamhetsplan för 2020

Klicka här för att läsa seniorutskottets verksamhetsberättelse för 2019

Klicka på de röda knapparna för att läsa minnesanteckningar från föregående möten!

Minnesanteckningar seniorutskottets augustimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets februarimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets januarimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets februarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets januarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets novembermöte 2018

Minnesanteckningar seniorutskottets oktobermöte 2018

facebook Twitter Email