Seniorutskottet

Utskottets uppgifter är att förbereda möten för seniorer i aktuella politiska frågor, stimulera till politisk debatt, samt ordna sammankomster för föreningarnas pensionärsombud.

Ordförande
Siw Wittgren Ahl

Ordinarie ledamöter
Ulf Johansson
Kerstin Billmark
Christer Westberg
Ann-Christine Andersson
Bertil Hallén
Eva Nihlblad
Gert Bohlin
Ann-Christine Alexandersson
Abbas Moosavi

Ansvarig ombudsman
Arvid Hedeborg: [email protected] , 070 270 17 23.

Klicka på de röda knapparna för att läsa mer om seniorutskottets verksamhet!

Seniormöten 2021.pdf

Verksamhetsberättelse för 2020

Klicka på de röda knapparna för att läsa minnesanteckningar från föregående möten!

Seniorutskottets minnesanteckningar 31 maj 2021

Seniorutskottets minnesanteckningar 26 april 2021

Seniorutskottets minnesanteckningar 30 mars 2021

Seniorutskottets minnesanteckningar 22 februari 2021

Seniorutskottets minnesanteckningar 18 februari 2021

Seniorutskottets minnesanteckningar 28 september 2020

Seniorutskottets minnesanteckningar 25 januari 2021

Anteckningar från seniorutskottets oktobermöte 2020
Bildspel från seniorutskottets oktobermöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets augustimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets februarimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets januarimöte 2020

Minnesanteckningar seniorutskottets februarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets januarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets novembermöte 2018

Minnesanteckningar seniorutskottets oktobermöte 2018

facebook Twitter Email