Seniorutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Bedriva verksamhet för seniorer, att stimulera till politiska samtal ur ett seniorperspektiv. Utskottet har också ett ansvar för kontakt och kommunikation med pensionärsorganisationerna
  • Under våren 2017 undersöka möjligheten att bedriva en öppen förskola på dagtid som riktar sig till våra medlemmar och deras barn men är öppen för alla
  • I sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

 

Ordförande
Christina Holmquist

Ordinarie ledamöter
Bernt Sabel
Siw Wittgren Ahl
Claes Göran Brandin
Ankie Andersson
Lars Wenander
Christer Westberg
Eva Nihlblad
Lennart Alverå
Kerstin Billmark
Gerth Bohlin
Tommy Johansson

Ansvarig ombudsman
Rasmus Andersson

Klicka på de röda knapparna för att läsa mer om seniorutskottets verksamhet!

Klicka här för att läsa seniorutskottets verksamhetsberättelse för 2018

Klicka här för att läsa seniorutskottets verksamhetsplan för 2019

Rättvis skatt 

Klicka på de röda knapparna för att läsa minnesanteckningar från föregående möten!

Minnesanteckningar seniorutskottets februarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets januarimöte 2019

Minnesanteckningar seniorutskottets novembermöte 2018

Minnesanteckningar seniorutskottets oktobermöte 2018

facebook Twitter Email