Göteborg behöver fler bostäder

Bostadsbristen i Göteborg och Sverige är stor. Nationellt behövs 700 000 bostäder byggas till 2025. Många vittnar om svårigheter för unga att flytta hemifrån och om svårigheter för växande familjer att hitta ett större boende skriver Shadiye Heydari och Mattias Jonsson, riksdagsledamöter för Göteborg

En orsak till bostadsbristen är att den tidigare moderatledda regeringen hellre sänkt skatter än att lösa bostadskrisen. Vi menar att det går att skapa en tro på framtiden och ett jämlikt Göteborg, om vi fortsätter utveckla den svenska modellen.

En del av arbetet har redan påbörjats. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd och en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande.  Regeringen har även lagt fram en rad förslag på förbättringar av plan- och bygglagen. Det har lett till resultat. Enligt Boverkets prognos påbörjas i år 57 000 lägenheter och 61 500 lägenheter nästa år. Det är en ökning på 15 procent sedan förra året och det är uppemot tre gånger så många än som påbörjades 2009. I Göteborg byggs det nu mer bostäder än på 40 år.

Men det räcker inte. Det måste byggas fler bostäder här och nu. Det är framförallt stort underskott på hyresrätter. Därför tog regeringen initiativ till breda politiska samtal med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om hur vi ökar byggtakten. De borgerliga partierna lämnade samtalen. Men bostadsutmaningen kvarstår.

Efter att de borgerliga partierna lämnade samtalen presenterade regering en lång rad egna offensiva förslag. Det handlar bland annat om ökade krav på kommuner att planera för bostadsbehov, översyn av strandskyddet, mindre strikta trafikbullerkrav, översyn av bygg- och konstruktionsregler samt att se över plan- och bygglagen och slopat tak för uppskovsbelopp för reavinst vid bostadsförsäljning.

I Göteborg vill vi socialdemokrater både fokusera på de närmsta åren, och ta ansvar för stadens långsiktiga utveckling. Detta medan de borgerliga pratar om att de vill bygga mer. Men deras prat saknar innehåll. Deras mål är att Göteborgs stad ska anta 5 000 detaljplaner till 2017. Det är lika många som vi planerar att anta bara under 2016. Vi vill också underlätta för ett snabbare byggande med hjälp av en ny översiktsplan i Göteborg. Också här säger de borgerliga nej. Vi socialdemokrater vill helt enkelt bygga mer.

Bostadsbristen är en stor samhällsutmaning både på kort och lång sikt. Kortsiktigt måste vi göra något åt den akuta situationen idag. Det gör vi. Långsiktig behövs en rad lösningar som håller över tid. Vi socialdemokrater vill ta ansvar och skapa framtidstro. Allas rätt till en god bostad är en del av den svenska modellen. Det är vad vi menar med ett jämlikt Göteborg.

Shadiye Heydari, riksdagsledamot (S) för Göteborg
Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S) för Göteborg

Även publicerad i ETC Göteborg 8 juli 2016

.

facebook Twitter Email