Trygghet

Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Men under de senaste decennierna har utvecklingen gått åt fel håll.Vi ser större skillnader mellan de som har lång och kort utbildning, fattiga och rika, äldre och unga, innerstad och förorter, stad och landsbygd.

Vi socialdemokrater kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din framtid. Vi gör det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda,men också för att det är smart. Det rättvisa samhället är också det starka samhället. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen. Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Sverige.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik för en tryggare stad för alla:

  • Göteborgs stad samarbetar nära polisen och satsar mycket på trygghetsskapande åtgärder, både på stadsdelsnivå och från centralt håll. Ex Trygg i Angered.
  • Snabbare lagföring, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och tydliga ungdomspåföljder som åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden.
  • Samlade insatser för att bekämpa organiserad brottslighet presenterades av regeringen i december 2015. I Göteborg satsas bl a på kompetenscentrum, vuxenutbildningen Angeredsutmaningen i syfte att förebygga utanförskap.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för ett tryggare Sverige 

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-16

facebook Twitter Email