Skola

Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. Vi vill satsa på utbildning så att Sverige konkurrerar med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Utbildning är grunden till människors möjlighet att förverkliga sina drömmar och en förutsättning för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för jobb och välfärd.

Företagen behöver kunna hitta rätt kompetens och människor rustas för att ta de jobb som växer fram. Därför investerar vi bland annat i ett Kunskapslyft där yrkesutbildning, vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning kraftfullt byggs ut. Samtidigt satsar vi på att höja kvaliteten i hela skolväsendet, från förskola till högskola. Vi investerar bland annat i lärarna, skollokalerna och möjligheten att komplettera sin utbildning även som vuxen.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik för mer kunskap i skolan

  • Den svenska modellen börjar med en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Skolan ska ge alla barn en god chans och minska klyftorna i samhället.
  • I Göteborg fördelas resurser efter behov. De utsatta skolorna får mer pengar för att möta utmaningar och ge barn med tuffa livssituationer en bättre start i livet.
  • Nyanlända elever ska fördelas över hela Göteborg.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för en jämlik skola

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-16

facebook Twitter Email