Sjukvård

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden. Men samtidigt finns det stora utmaningar.

Den kanske största utmaningen i vården är att klara kompetensförsörjningen. Därför har vi byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska och stegvis bygger vi också ut läkarutbildningen. Vi har också infört en professionsmiljard för att förbättra möjligheterna att få tag i rätt kompetens i vården. Det finns stora ojämlikheter i hälsa. Ett av våra viktigaste mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Socialdemokraternas politik för en jämlik sjukvård för alla:

  • 10 miljarder kronor per år satsas för att höja kvaliteten i välfärden i Sveriges kommuner och landsting. Satsningen väntas generera mer än 10 000 nya jobb i hela landet och innebär bl a betydligt mer personal i vården.
  • Vi vill införa ett patientkontrakt för att stärka patientens ställning
  • Vård ska ges efter behov inte plånbokens storlek – ingen ska kunna köpa sig före i kön
  • Vi vill minska administrationen i vården så att anställda får mer tid till patienterna

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för en jämlik sjukvård för alla

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-19

facebook Twitter Email