Politikutvecklingsutskott

Nu kör vi igång arbetet med våra nya politikutvecklingsutskott! 
Utskotten har som uppgift att folkbilda inom organisationen, utveckla politiken inom respektive område och vara ett forum för våra medlemmar att kunna engagera sig i specifika sakfrågor. 

Läs mer om respektive utskott på denna länk:
Politikutvecklingsutskott

Följande utskott med sammankallande:
– Arbets- besöks- och näringslivsfrågor, Ingrid Andreae 
– Hälso- och sjukvårdsfrågor, Cecilia Dahlman Eek 
– Utbildningsfrågor, Alfred Johansson
– Miljöfrågor, Rikard Ledin
– Samhällsplaneringsfrågor, Jesper Hallén 
– Sociala frågor, Aslan Akbas 
– Kultur och fritid, Admir Ramadanovic

facebook Twitter Email