Delta i politikutvecklingen

Socialdemokratin i Göteborg är i ständig utveckling. Orättvisorna tar sig nya uttryck och verktygslådan förbättras. Därför har vi initierat ett politikutvecklingsarbete. Sju politikutvecklingsutskott har utsetts i Syftena är att de ska vara folkbildare inom sina områden, politikutveckla samt ge möjlighet för medlemmar att engagera sig i sakfrågor.

Delta du också. Läs mer under respektive flik eller se i kalendariet klicka här:

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet

Utbildningsutskottet

Klimat- och miljöutskottet

Sociala utskottet

facebook Twitter Email