Delta i politikutvecklingen!

Är du särskilt intresserad av ett specifikt politikområde? Kolla då in våra politikutvecklingsutskott! De diskuterar idéer till nya politiska förslag med sikte på valet 2022 och nästkommande mandatperiod.

Var med och påverka vår politik, kom och delta i politikutvecklingen!

Bor du i Sydvästra Göteborg?
20 september kl18:00 Kultur- och besökspolitik
13 oktober kl18 Social- och äldrepolitik
18 november kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
9 december kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik

Bor du på Hisingen?
21 september kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
18 oktober kl18:00 Kultur- och besökspolitik
17 november kl18:00 Social- och äldrepolitik
3 december kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik

Bor du i Östra Göteborg?
23 september kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
26 oktober kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
22 november kl18:00 Kultur- och besökspolitik
8 december kl18:00 Social- och äldrepolitik

Bor du i Centrum?
29 september kl18:00 Social- och äldrepolitik
20 oktober kl18:00 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
23 november kl19:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
2 december kl19:30 Kultur- och besökspolitik

Är du medlem i Socialdemokraterna Göteborg? Isåfall kommer den krets som du är medlem i kalla dig till respektive möte inom ditt område. Är du medborgare eller medlem som vill gå på andra områdens möten? Isåfall mejla [email protected] för att få Zoom-länken.

Utskottet för klimat- och stadsutvecklingspolitik

Utskottet för kultur- och besökspolitik

Utskottet för hälso- och sjukvårdspolitik

Utskottet för social- och äldrepolitik

Utskottet för utbildnings- och arbetsmarknadspolitik

facebook Twitter Email