Delta i politikutvecklingen!

Socialdemokratin i Göteborg är i ständig utveckling. Orättvisorna tar sig ständigt nya uttryck och verktygslådan behöver därför hela tiden ses över och förbättras. Därför har vi initierat ett politikutvecklingsarbete. Sju politikutvecklingsutskott har utsetts i syfte att utveckla nya politiska förslag och samla kunskap inom sina respektive områden. Alla partimedlemmar kan engagera sig i utskotten.

Delta du också. Läs mer under respektive flik eller se i politikutvecklingsutskott kalendariet klicka här:

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet

Utbildningsutskottet

Klimat- och miljöutskottet

Sociala utskottet

facebook Twitter Email