Jobb

Arbete åt alla- vår viktigaste fråga. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Vi har satt ett mål som är viktigare än alla andra. Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik  för fler jobb och mer framtidstro:

  • Göteborgs export växer i rekordtakt. Nya marknadsandelar tas genom att vara bäst på att ta fram nya innovativa, effektiva och hållbara produkter och tjänster – inte billigast genom att sänka lönerna.
  • I Göteborg byggs det mer än på 40 år. Fram till 2030 beräknas 1 000 miljarder bygginvesteras i Göteborgsregionen. Det är rekordtakt. Det betyder att det blir mer jobb också de som tillverkar byggmaterial, möbler och mycket annat.
  • Kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för enmansföretagare som gör sin första anställning och en ny exportstrategi för Sverige så att fler företag kan exportera.
  • Fyra nya kompetenscenter i Göteborg för att stärka samverkan, matchning och erbjuda arbetslösa individualiserat stöd.

 

Här kan du läsa mer om hur vi skapar jobb i hela landet

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-16

facebook Twitter Email