Integration

Mångfalden är en del av förklaringen till Sveriges framgångar. Utan invandring så skulle vårt land vara fattigare, såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt. Flyktingmottagandet ska vara hållbart. Det ska finnas förutsättningar att ta emot asylsökande på ett bra sätt och ge de som får stanna förutsättningar att bo och arbeta.

Etablering på arbetsmarknaden är viktigast. När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Det tar för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

Socialdemokraterna arbetar för en politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum. Det är viktigt att samla resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering. Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är fortfarande skev mellan Sveriges kommuner. Ansvaret måste delas på ett rättvist och rimligt sätt inom Sverige.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik för en reglerad invandring och snabb etablering:  

  • Den svenska modellen bygger på en reglerad invandring. De som får stanna i Sverige och de som vi tar emot i Göteborg ska snabbt komma in i samhället. Vi minskar tiden från asyl till arbete, så att människor får möjlighet starta sina nya liv direkt.
  • Vi anpassar under en tillfällig period flyktingpolitiken till EU:s miniminivå för att säkra ett värdigt mottagande och integration.
  • Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. På samma sätt måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för en värdig etablering och en snabb integration

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-16

facebook Twitter Email