Infrastruktur

Sverige ska ha en infrastruktur som är pålitlig och framtidsinriktad. Vi ska vara bäst på att använda ny teknik för att ha en effektiv och fungerande infrastruktur. Så bygger vi Sverige starkt inför framtiden. För att nå detta mål har regeringen ökat infrastruktursatsningarna med 100 miljarder för åren 2018-2029 jämfört med den förra regeringen. Socialdemokraterna vill utveckla hela transportsystemet. Vi vill utveckla hamnarna och göra det enklare att frakta gods till sjöss och på järnväg.

För oss är det självklart att hela landet ska har samma förutsättningar. Vare sig det gäller vägar, järnvägar, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill inte se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land växer. För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som går fungerar och som går att lita på.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik för en infrastruktur som går att lita på:

  • Kollektivtrafiken ska utgöra stommen i stadstrafiken och behöver byggas ut. Alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt.
  • Västsvenska paketet är ett steg i omställningen till ett hållbart resande och viktig för den regionala arbetsmarknaden och godsflöden i och genom Göteborg. De stora projekten i Västsvenska paketet går in i en genomförandefas.
  • Trängselskatten har fortsatt god effekt. Sedan trängselskatten infördes 2013 har Göteborgs befolkning ökat med 20 000. Trots det ligger biltrafiken fortfarande under den ursprungliga nivån.

 

Läs mer om vårt arbete för en bra och fossilfri infrastruktur i hela landet 

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-19

facebook Twitter Email