Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden och uppdrag

Göteborgsbänkens ledamöter verkar för ett starkare samhälle med en bättre välfärd inom bland annat arbetsmarknads- närings-, trafik-, och finanspolitiken.

Anna Johansson

– Ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott

– Ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse

– Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

– Ledamot i den Socialdemokratiska partistyrelsen

– Suppleant i den Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott

– Ordförande för Mistra Urban Futures

Mattias Jonsson

– Ledamot i riksdagens näringsutskott

– Ersättare i riksdagens försvarsutskott

– Ersättare i riksdagsstyrelsen

– Ledamot i Europols insynsråd

– Ordförande i Älvstranden AB

– Vice ordförande i Järntorgkvarterets styrelse

– Ledamot av styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg

– Ledamot i Socialdemokraterna i Göteborgs verkställande utskott

– Ledamot av styrelsen för IF Metall Göteborgs socialdemokratiska förening

Gunilla Carlsson

– Ledamot i riksdagens finansutskott

– Vice ordförande i Nordiska rådet

– Ersättare i trafikutskottet

– Suppleant i Riksbankens jubileumsfond

– Ordförande för Liseberg AB

– Ledamot av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR

– Ledamot av Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg

– Ordförande för ABF Göteborg

– Ledamot av den socialdemokratiska Norra Hisingskretsen

– Ledamot av styrelsen för Backa socialdemokraterna förening

– Ordförande för Folkets hus och Parker

Johan Büser

– Ledamot i riksdagens trafikutskott

– Ordförande för den svenska delegationen till OSSE

– Ledamot av Naturvårdsverkets insynsråd

– Suppleant i Göteborgs hamn

– Ledamot av Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsstyrelse

– Ordförande i Centrums s-krets

 

Mer om ledamöterna hittar du här: https://socialdemokraternagoteborg.se/riksdagsledamoter/

Uppdaterad 2018-11-01

facebook Twitter Email