Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden och uppdrag

Göteborgsbänkens ledamöter verkar för ett starkare samhälle med en bättre välfärd inom bland annat arbetsmarknads- närings-, trafik-, och finanspolitiken.

Anna Johansson

– Ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott

– Ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse

– Ledamot av riksdagens krigsdelegation

– Ledamot i styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

– Ledamot i den Socialdemokratiska partistyrelsen

– Suppleant i den Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott

Mattias Jonsson

– Ledamot i riksdagens näringsutskott

– Ersättare i riksdagens försvarsutskott

– Ersättare i riksdagens justitieutskott

– Ersättare i riksdagens trafikutskott

– Ersättare i riksdagsstyrelsen

– Ledamot i Europols insynsråd

– Vice ordförande för Förvaltnings AB Järntorgskvarteret

– Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

Gunilla Carlsson

– Ledamot i riksdagens finansutskott

– Ersättare i trafikutskottet

– Vice ordförande i nordiska rådets svenska delegation

– Suppleant i Riksbankens jubileumsfond

– Ordförande för Folkets hus och Parker

– Ordförande för Liseberg AB

– Ordförande för ABF Göteborg

– Ersättare i styrelsen för den socialdemokratiska Norra Hisingskretsen

– Ersättare i styrelsen för Handels socialdemokratiska förening

Johan Büser

– Ledamot i riksdagens trafikutskott

– Ordförande för den svenska delegationen till OSSE

– Ordförande för Sveriges miljökommuner

– Ersättare i domarnämnden

– Ledamot av Naturvårdsverkets insynsråd

– Ledamot av Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsstyrelse

– Ordförande i Centrums socialdemokratiska stadsdelskrets

 

Mer om ledamöterna hittar du här.

 

Uppdaterad 2020-01-16

facebook Twitter Email