Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden och uppdrag

Göteborgsbänkens ledamöter verkar för ett starkare samhälle med en bättre välfärd inom bland annat arbetsmarknads- närings-, trafik-, och finanspolitiken.

Anna Johansson

– Ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott
– Ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse
– Ledamot av riksdagens krigsdelegation
– Ledamot i styrelsen för Göteborgs Egnahems AB
– Ledamot i den Socialdemokratiska partistyrelsen
– Suppleant i den Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott

Mattias Jonsson

– Ledamot i riksdagens näringsutskott
– Ersättare i riksdagens försvarsutskott
– Ersättare i riksdagens justitieutskott
– Ersättare i riksdagens trafikutskott
– Ersättare i riksdagsstyrelsen
– Ledamot i Europols insynsråd
– Vice ordförande för Förvaltnings AB Järntorgskvarteret
– Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

Gunilla Carlsson

– Ledamot i riksdagens finansutskott
– Ersättare i trafikutskottet
– Vice ordförande i nordiska rådets svenska delegation
– Suppleant i Riksbankens jubileumsfond
– Ordförande för Folkets hus och Parker
– Ordförande för Liseberg AB
– Ordförande för ABF Göteborg
– Ersättare i styrelsen för den socialdemokratiska Norra Hisingskretsen
– Ersättare i styrelsen för Handels socialdemokratiska förening

Johan Büser

– Ledamot i riksdagens trafikutskott
– Ordförande för den svenska delegationen till OSSE
– Ordförande för Sveriges miljökommuner
– Ersättare i domarnämnden
– Ledamot av Naturvårdsverkets insynsråd
– Ledamot av Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsstyrelse
– Ordförande i Centrums socialdemokratiska stadsdelskrets

 

Mer om ledamöterna hittar du här.

 

Uppdaterad 2020-01-16

facebook Twitter Email