Politik

Läs mer om vår politik! Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Göteborg. Genom mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner, en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker samt byggandet av fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Läs mer om vad vill på olika områden här nedanför!

Här kan du läsa mer om våra fyra prioriterade politiska områden och söka dig vidare till partiets A-Ö där du kan läsa och hitta information om de frågor som just du är intresserad av.

Läs hela vårt valmanifest för 2019

Lag och ordning – en trygg stad

Vi för en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Med skärpta straff, fler poliser och ett utökat stöd till avhopparverksamheten vill vi stoppa knarkhandeln och pressa tillbaka de kriminella gängen. Vi går in med aktiva insatser från tidig ålder för att färre ska fastna i kriminalitet. Vi satsar på tryggare och mer levande utemiljöer och rustar upp gator och torg. Vi daltar inte med extremism: varken höger, vänster eller religiös. Anti-demokratiska krafter ska aldrig ges bidrag eller legitimitet.

Läs mer om vår politik för ett tryggare Göteborg här

En tryggare välfärd – före stora skattesänkningar

Vårdpersonalen måste få tid och utrymme för att göra sitt arbete. Återhämning och fortbildning är mycket viktigt. Vi vill korta väntetiderna, öka resurserna till cancervården och låta sjuksköterskor läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställning. Vi jobbar för att skapa en mer jämlik skola där alla barn ska ha samma möjligheter att lyckas. Vi ska bygga äldreboenden för dem med stort vårdbehov och många fler trygghetsboenden för dem som bor kvar hemma. Kollektivtrafik på dagtid ska vara gratis för seniorer. En stark välfärd går före skattesänkningar.

Läs mer om vår politik för en tryggare välfärd här

Bostäder

Vi vill att det ska byggas 60 000 nya bostäder fram t o m 2028. Minst hälften ska vara hyresrätter. Hyrorna ska anpassas även för personer med låga inkomster. En blandning av boendeformer är en viktig nyckel till att minska klyftor och segregation. Därför vill vi också att fler småhus ska byggas i Göteborg. Vi vill att barriären mellan inner- och ytterstad ska byggas bort. Samtidigt vill vi lyfta ytterstaden och sätta igång stora planer för flera tusen bostäder i Angered, Biskopsgården och Tynnered/Frölunda. Så bygger vi en jämlik stad.

Läs mer om vår bostadspolitik här

Integration

Integration sker genom utbildning, jobb och språk. En viktig del av lösningen är ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Genom  att steg för steg erbjuda exempelvis praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning och språkträning lyfter vi arbetslösa hela vägen till egenförsörjning. Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. För att främja integrationen är det också viktigt att främja föreningslivet i utsatta områden och skapa nya trafiklösningar som väver ihop staden.

Läs mer om vår politik för en snabbare integration här

Mer politik

Tryck här för att läsa om fler politikområden

Vår politik A-Ö

 

Delta i vår politikutveckling

Socialdemokraterna i Göteborg har sju politikutvecklingsutskott för att utveckla vår politik inför valet 2022. Läs mer här.

facebook Twitter Email