229 ombud samlades för historisk digital distriktsårskongress

Det var en speciell inramning när hela 229 ombud i lördags 30 maj samlades på videokonferensverktyget Zoom för att hålla ett historiskt första helt digitalt årsmöte för Socialdemokraterna i Göteborg. Miljön må ha varit annorlunda, kongressalen var utbytt mot vardagsrum och trädgårdar, men i mötesväg rullade det mesta på som vanligt. Under dagen valdes Dženan…

Läs mer

Dags för digital distriktsårskongress!

Idag lördag 30 maj är det dags för distriktsårskongress som hålls digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Ska du delta men har tekniska problem? Kontakta vår support på 031-339 63 00 eller [email protected] Den har öppet till mötets avslutande.

Läs mer

Corona får inte hota tryggheten med ett eget hem

Vi arbetar nu, steg för steg, med att hantera effekterna av den pågående krisen. Det handlar om att begränsa smittspridningen, trycka tillbaka de konsekvenser som viruset får på ekonomi och arbetsmarknad och om att trygga omställningen för den som blir av med jobbet. Nu har regeringen också vidtagit åtgärder för att trygga att folk klarar av boendet under coronas effekter.

Ingen går opåverkad av coronaviruset och dess effekter just nu. För en barnfamilj som lever på marginalen krävs det inte mycket för att familjeekonomin inte ska gå ihop. För att mildra effekterna föreslår regeringen ett extra ekonomiskt tillskott i form av höjt bostadsbidrag till barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. För de grupper som redan innan krisen…

Läs mer

Regeringens satsningar för att Sverige ska klara coronakrisen

Ända sedan coronapandemin nådde Sverige har den S-ledda regeringens politik gått ut på i huvudsak tre saker: att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården.

Regeringen har sjösatt stora krispaket för att rädda jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter. Regeringen har även föreslagit att: staten tar…

Läs mer

Välfärden har aldrig behövts mer än idag

Socialdemokraterna har enats med högerstyret om ett historiskt tillskott på 300 miljoner kronor till Göteborgs välfärd för mer personal, bättre villkor och tryggare anställningar. Här berättar oppositionsrådet Jonas Attenius mer.

Partivänner, Socialdemokraterna slöt för en dryg månad sedan en temporär krisuppgörelse med det borgerliga styret i Göteborg. Vi åtog oss att lägga de politiska meningsskiljaktigheterna åt sidan i kampen mot coronaviruset och dess effekter för samhället. I övriga frågor kvarstår vi som ledande oppositionellt parti. Sedan uppgörelsen slöts har vi bland annat säkrat skolmat åt…

Läs mer

Håkan Linnarsson (S), regionråd, om situationen inom vården

Det är nu mer än en månad sedan Coronakrisen slog till på allvar. Sedan dess befinner sig vårt samhälle och i synnerhet vården i en krishanteringsfas. Vi har ställt några frågor till regionrådet Håkan Linnarsson (S) om hur läget ser ut inom vården.

Berätta, hur ser situationen ut i vården inom Västra Götalandsregionen just nu? För intensivvård, infektionsvård och den typen av mottagningar så är läget otroligt ansträngt samtidigt som bilden är att man löser det. Det finns lediga IVA-platser (intensivvård) och andra typer av vårdplatser. Vården har lyckats väldigt väl med att ställa om för den här…

Läs mer

Köp årets 1 maj-märke!

Årets 1 maj-märke finns nu att köpa! Kom förbi partidistriktets expedition på Järntorget 8 eller beställ via din S-förening. Partidistriktets expedition har öppet: Måndag-onsdag kl.9-15 Torsdag kl.9-17 Har du inte möjlighet att komma förbi eller passar inte tiderna? Hör av dig! Telefon: 031-339 63 00 E-post: [email protected]

Läs mer

Cecilia Dalman Eek (S) om Sahlgrenskas Coronaarbete

Göteborg, Sverige och världen går igenom mycket speciella tider just nu. Coronakrisen har kallats den värsta sedan andra världskriget. Hur ser Sahlgrenskas Corona-beredskap ut? Hur arbetar de med att hantera pandemin? Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hjälper till att skapa klarhet.

Berätta, hur ser Sahlgrenskas plan för att hantera Coronapandemin ut? Sahlgrenska har en epidemiplan som nu är anpassad för viruset Corona och sjukdomen Covid 19 som det orsakar. Det finns två huvudlinjer. Den första handlar om att förstärka möjligheterna att ta hand om alla Covidsjuka som kommer in till sjukhuset. Det handlar exempelvis om att…

Läs mer
facebook Twitter Email