Uttalande av distriktsårskongressen 2018

Alla göteborgare ska känna sig trygga i vår stad. Det är först då som alla kan förverkliga sina drömmar och visioner. Trygghet innebär att du ska ha möjlighet att forma ditt liv och din framtid oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller var du bor.

Trygghet för oss Socialdemokrater handlar om att bekämpa brotten och brottens orsaker. Brott ska bekämpas med alla medel. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade. Trygghet handlar om ett arbete med schyssta villkor och en lön som går att leva på. Men också att den gemensamma välfärden ska finnas till när du behöver den liksom att bostadsbristen inte ska vara ett hinder för att förverkliga drömmar.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt Göteborg. Fler förutsättningar för ett jämlikt Göteborg är att nya göteborgare så snabbt som möjligt blir en del av samhället liksom att hälsoklyftor som skapar ojämlika livschanser bekämpas. Alla har rätt till en god hälsa. Vård ska ges i rätt tid och efter behov, inte efter plånbokens storlek eller postnummer.

Vi har gjort mycket och vi har kommit långt. Allt fler göteborgare har ett arbete att gå till. Brottsligheten i nordöstra Göteborg sjunker och den upplevda tryggheten ökar. Men vi ser också att det finns ännu mer att göra för ett jämlikt Göteborg.

Socialdemokraterna i Göteborg visar i sitt idépolitiska program hur vägen mot ett jämlikt Göteborg ser ut. Jämlikhet skapas genom trygghet, att alla som kan jobbar, en sjukvård i världsklass, en jämlik kunskapsskola, ett hållbart Göteborg och en framtidsinriktad fritids- och kulturpolitik. För vi älskar Göteborg.

facebook Twitter Email