Organisationsutredningsgruppen

Höstdistriktskongressen 2018 beslutade om att partidistriktet ska genomföra en organisationsutredning. Distriktsstyrelsen beslutade om utredningen 190318.

Uppdraget är att en översyn av partiets lokala organisation genomförs före 2020 där fokus bör ligga på om föreningsstruktur och kretsar bäst lämpar sig för att tillvarata de viljor och idéer som våra medlemmar har. Detta i syfte att skapa en bättre fungerande medlemsdemokrati där gräsrötterna får så stor delaktighet som möjligt i förslag och beslut. Förslag ska presenteras för distriktsårskongressen 2020.

Sammankallande
Amalia Rud Pedersen

Medlemmar
Anne Akujärvi
Aslan Akbas
Håkan Hallengren
Tanja Josic
Isak Ekman

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg, [email protected], tel 0708-146673

facebook Twitter Email