Nomineringsanmodan

Val som sker på distriktskongressen lördag 4 april 2020
Samtliga namn nedan är uppe för omval (antingen kan de alltså, förutsatt att de själva vill, omväljas eller så kan kongressen välja andra) förutom halva distriktsstyrelsen som har ett år kvar på sitt uppdrag (det tydliggörs vilka de är). Distriktsstyrelseledamöter väljs på två år, alla andra poster väljs på ett år.

Klicka här för att nominera.

Val av sex ledamöter på två år till partidistriktets styrelse:
Amalia Rud Pedersen
Hans Aronsson
Claudia Pedrini
Marina Fransson
Mats Arnsmar
Ullakarin Näslund
(För följande ledamöter återstår 1 av de 2 åren: Mattias Jonsson, Birgitta Nesterud, My Alnebratt, Hanna Andersson och Johan Büser.)

Val av en ledamot på fyllnadsval i ett år:
Vakant (efter Ali Moeeni som valt att avsäga sig sin plats)

Val av tre revisorer på ett år till partidistriktets styrelse:
Torbjörn Rigemar (sammankallande)
Britt-Marie Törngren
Joakim Hagberg.

Val av tre revisorsuppleanter på ett år till partidistriktets styrelse:
Sara Teclezion
Kamil Sha-Mohammed
Sofi Bringsoniou

Val av ordförande till facklig-politiska utskottet på ett år samt ledamot i partidistriktets styrelse på ett år
Kristofer Bergman

Val av sex ombud på ett år till västsvenska representantskapet:
Per Tenggren
Ann-Christine Andersson
Cecilia Dalman Eek
Jan Ripa
Shilan Majid
Andreas Hector

Val av tre suppleanter på ett år till västsvenska representantskapet:
Eva Nihlblad
Malin Sjunneborn
Conny Jervhäll

Val av åtta ledamöter till på ett år till valkommittén (utser politiker):
Valberedningen föreslog 2019, att valkommittén väljs på ett år och när den återremitterade utredningen är klar väljer man på 4 år nästa årskongress (2020).
Kerstin Billmark
Alfred Johansson
Annelie Schagerström
Henrik Nilsson
Jack Rolka
Lena Malm
Anna Skarsjö
Diako Sheikh

Val av fem ledamöter på ett år till partidistriktets valberedning (partiinterna val som sker på årsmötet):
Gunilla Carlsson, sammankallade
Karl-Henrik Rosberg
Parisa Rezaeivar
Abbas Zarrinpour
Roshan Yigit

Val av två suppleanter på ett år till partidistriktets valberedning:
Saida Hussein
Jim Tellefsdal

2020-01-15

facebook Twitter Email