Näringsliv

Näringslivet i Göteborg går riktigt bra. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen blomstrar. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten sjunker – även i utsatta grupper.

Vi är helt inriktade på att upprätthålla och utveckla dynamiken. Det är viktigt för alla. Företagen driver tillväxten, svarar för mycket av jobbskapandet och genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Med starka företag får man ett starkt samhälle.

En viktig del av näringslivsutvecklingen behöver ske i aktivt samspel mellan företag, akademi och politik. Att Göteborg är bra på detta är en unik konkurrensfördel.

Vi utvecklar testbäddsverksamheten. Nyligen startades det nya ”Testbädd Göteborg”. Innovationer på en rad områden, alltifrån mobilitet och byggnation till stadsutveckling och välfärdsteknik, ska enkelt och smidigt kunna testas. Inom den ramen bör det bli aktuellt att skapa ett särskilt policy-labb.

Det är angeläget att stötta små entreprenörer. Det nya entreprenörskvarteret YESBOX som öppnade i höstas, har fått en bra start. Det är nu viktigt att aktivt bygga upp en bred och kreativ verksamhet.

Arbetet för att förenkla för företagen måste intensifieras. I den s k Insikts-mätningen, där företagen själva värderar vilken service de fått av Göteborgs Stad, har NKI (Nöjd-Kund-Index) stigit från 63 till 69 under perioden 2010–2017. Där behöver den positiva trenden stärkas. Vi stärker nu företagslotsfunktionen för att kunna hantera de frågor som uppstår när det nu byggs så mycket i staden.

Artificiell intelligens (AI) är ett område som behöver ges större fokus. Det är utmärkt att ett nytt AI-center i bred samverkan kunnat etableras på Lindholmen. Nu måste Göteborgs Stad, såväl i förhållande till näringslivet och akademin som i de egna verksamheterna, ta en mer aktiv roll i sammanhanget.

Vi vill:

  • Fortsätta att stärka stadens samverkan med företag och akademi i näringslivsfrågor.
  • Säkra ett ambitiöst genomförande av det nya näringslivsstrategiska programmet – med sikte på 120 000 nya jobb inom Göteborgsregionen till 2035.
  • Främja en fortsatt positiv utveckling för fordonsklustret i Göteborg – som alltmer tar en världsledande position.
facebook Twitter Email