Medlemsutbildning

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig  del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på [email protected] eller 073-026 19 00

2022

Medlemsutbildning del 1 (grundkurs)  FYSISK
Träff 1.  24:e mars kl 18-21
Träff 2  26-27 mars kl 10-16 lördag och söndag
Träff 3  31:e mars kl 18-21

Anmälan här

Medlemsutbildning del 1  – (grundkurs) DIGITAL
Klockan 19-21 på Zoom.

Träff 1   31 januari (planering och upplägg)
Träff 2   14 februari
Träff 3   28 februari
Träff 4   14 mars
Träff 5   28 mars
Träff 6   11 april
Träff 7   25 april
Träff 8    9 maj
Träff 9   23 maj

Anmälan här

 

 ————————————————————————————————————

Medlemsutbildning del 2  (fortsättning)
För att starta del två ska du genomgått del 1


Klockan 18-21 kvällstid DIGITAL
Datum:  onsdagar   26 jan, 9 feb, 23 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april

Anmälan här

 

———————————————————————————————-

Medlemsutbildning del 1 innehåller

 • Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen
 • Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop
 • Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan,
 • Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback
 • Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar
 • Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion


Medlemsutbildning del 2 innehåller

 • Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning
 • Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället
 • Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår
 • Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse
 • Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion
 • Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion
facebook Twitter Email