Medlemsutbildning del 1 Dagtid, kväll och helg + del 2 kväll och helg

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig  del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på [email protected] eller 073-026 19 00

2022 höst


Medlemsutbildning del 1 (grundkurs) kväll och helg

Samtalsledare: Lars Carlström & Görrel Månsson
Plats: Järntorget

Torsdag 6/10 kl.  18-21
Lördag 8/10  kl. 9-12 (du blir bjuden på lunch) 13-17
Söndag 9/10 kl. 9-12 (du blir bjuden på lunch) 13-17
Torsdag 13/10 kl. 18-21

HAR STARTAT:
Medlemsutbildning del 1 (grundkurs)  kvällstid
Samtalsledare: UllaKarin Näslund, Carina Johansson & Trine Paulsen
Plats: Järntorget
Träff 1.  Torsdag 29/9 kl 18-21
Träff 2.  Torsdag 13/10 kl 18-21
Träff 3.  Torsdag 27/10 kl 18-21
Träff 4.  Torsdag 10/11 kl 18-21
Träff 5.  Torsdag 24/11 kl 18-21
Träff 6.  Torsdag 8/12 kl 18-21

 

Medlemsutbildning del 1 (grundkurs)  kvällstid
Samtalsledare: Pär Johansson och Eva-Lena Fransson
Plats: Lundby

Träff 1.  Måndag 3/10 kl 18-21
Träff 2.  Måndag 17/10 kl 18-21
Träff 3.  Måndag 31/10 kl 18-21
Träff 4.  Måndag 14/11 kl 18-21
Träff 5.  Måndag 28/11 kl 18-21
Träff 6.  Måndag 12/12 kl 18-21

Anmäl dig via länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/host22mu1

 

Medlemsutbildning del 1 dagtid och helg (grundkurs)
Samtalsledare: Vivi-Ann Nilsson & Lars-Ola Dahlquist
Plats: Järnorget 8
Torsdag 20/10 kl. 10-13
Lördag 22/10  kl. 9-12 (lunchuppehåll) 13-17
Söndag 23/10 kl. 9-12 (lunchuppehåll) 13-17
Måndag 24/10 kl. 10-13

Anmäl dig via länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/host22mu1

 


Medlemsutbildning del 2  (fortsättning)
För att starta del två ska du genomgått del 1
Samtalsledare: Lars Carlström & Görrel Månsson

Onsdag 5/10 kl. 18-21
Lördag 15/10 kl. 9-12 (du blir bjuden på lunch) 13-17
Söndag 16/10 kl. 9-12 (du blir bjuden på lunch) 13-17
Torsdag 20/10 kl. 18-21

Anmäl dig via länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/host22mu2

 

———————————————————————————————-

Medlemsutbildning del 1 innehåller

 • Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen
 • Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop
 • Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan,
 • Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback
 • Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar
 • Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion


Medlemsutbildning del 2 innehåller

 • Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning
 • Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället
 • Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår
 • Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse
 • Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion
 • Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion
facebook Twitter Email