Medlemsutbildning

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig  del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig. Utbildningen startar med en grundläggande del om 6 träffar och bygger därefter på med ytterligare 6 träffar i en fortsättningskurs. Efter det är det möjligt att gå ytterligare en helg tillsammans med medlemmar från övriga landet.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på [email protected]socialdemokraterna.se eller 073-026 19

Dags att anmäla dig till höstens grundläggande medlemsutbildning

Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå medlemsutbildning. Under sex tillfällen kommer du bland annat kunna lära dig mer om vårt parti, vår ideologi, socialdemokratins framväxt, vår folkrörelse och socialdemokratiskt ledarskap.

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar. Del 1 av medlemsutbildningen handlar också om att uppmuntra och se till att medlemmar får verktygen för att kunna kanalisera sitt engagemang för samhällsförändring. Vi går dessutom igenom det parlamentariska arbetet som vid sidan av folkrörelsearbetet är basen för det socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. Det är viktigt att ha koll på hur det parlamentariska systemet är uppbyggt för att kunna påverka.

Målgrupp: Medlemmar, både nya och rutinerade

Medlemsutbildning del 1 innehåller:

 • Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen
 • Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop
 • Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan,
 • Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback
 • Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar
 • Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion

DAGTID
Datum:  onsdagar  10 nov, 24 nov, 8 dec,  samt  19 jan, 2 feb, 16 feb 2022
Klockan 10-13
Plats: Järntorget 8
Kostnad: Ingen kostnad
Material:får du på första träffen eller laddas ner digitalt här.

ANMÄLAN klicka här!


KVÄLL
Datum:  onsdagar  6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec
Klockan 18-21
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
Kostnad: Ingen kostnad
Material: skickas hem till deltagarna eller laddas ner digitalt.

 

Medlemsutbildning del 2 –
Du måste ha gått del 1 för att gå del 2
Grundupplägg:

 • Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning
 • Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället
 • Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår
 • Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse
 • Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion
 • Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion

Datum:  onsdagar
Handledare Dennis Day & Anna Thorén
I höst blir det 8 kursträffar och kortare kvällspass

08/09: kl 19-20
22/09: kl 19-21
06/10: kl 19-21
20/10: kl 19-21
27/10: kl 19-21
10/11: kl 19-21
24/11::kl 19-21
08/12: kl 19-21

Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
Kostnad: Ingen kostnad
Material: skickas hem till deltagarna eller laddas ner digitalt.

 

 

facebook Twitter Email