Mattias Jonssons installationstal

Partivänner!
Tack för det förtroende ni visar mig idag att få förmånen att leda det stolta, starka socialdemokratiska partidistriktet i landet. Det är på en och samma gång både en ärofull och ansvarsfull att bära. Ansvaret är stort och förväntningarna om möjligt ännu större. Inför den uppgiften kan Jag inte vara annat än ödmjuk.

Tack till Kerstin, Per, Patrik och Johan för den öppna process vi haft, jag tror det varit viktig del i läkprocessen att faktiskt kamratligt var och en fått berätta om sina visioner och vilket ledarskap vi står för. Har varit kul och härligt att få lära känna er bättre, tack för det!

Partivänner
Jag har framfört min bild av vad vi tillsammans behöver fokuseras på framåt, vill passa på att beröra några av dem.
Vi måste föra en politik som på riktigt gör skillnad i människors liv. Vi Socialdemokraterna kan bli landets bästa förening, ha lustfylld verksamhet och de klokaste politiska programmen. Men så länge vi inte förmår föra politik som på riktigt gör skillnad i människors liv, så kommer det aldrig att spela någon roll.
Målet framåt ska vara glasklart, ett samhälle där alla har samma möjlighet till friheten att uppfylla sina drömmar.
Vi måste stärka det Facklig-politiskt samarbetet samt öka förtroendet hos unga. Valanalyserna både lokalt och nationellt pekar på en rad viktiga åtgärder att arbeta vidare med. Låt oss ta valanalyserna på allvar.
Jag ser ett behov av att skyndsamt tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att utifrån forskning och dialog ge partiet i Göteborg nycklar att nå de unga, och att starkare knyta samman de fackliga- och politiska grenarna. Vi måste gå från samverkan till samarbete.

Politikutvecklingen ska utgå från medlemmarna
Våra partiföreningar ska spela en viktigare roll i att ta fram vår politik. I höstas presenterades den beslutade nya verksamhetsstrategi som jag vet både Anna och Evis jobbat hårt med. Det handlar om ökad delaktighet och föreningsutveckling genom ett decentraliserat arbetssätt som jag tycker nu måste implementeras. Föreningarna ska ges möjlighet att yttra sig när det gäller programskrivningar innan det kommer till distriktskongressen.
Därutöver vill jag se ett remissförfarande kring den vardagsnära politiken. Bli inte förvånade om ni redan nästa vecka får börja arbeta i föreningarna med detta. Det är ett sätt att bättre ta tillvara på kompetensen, bredden och engagemanget som får partiet att stärkas

Vi behöver också skapa nya och fler forum för dialog. Forum där vi vågar ta i de svåra frågorna. Där vi reflekterar över hur vi arbetar emot tystnadkultur och för mer kamratlighet. Det finns också ett tydligt behov av att upprätta nya rutiner mellan våra olika politiska nivåer och partidistriktets styrelse. För att det ska fungera ligger det ett stort ansvar på oss i distriktsstyrelsen att fortsätta skapa ett tillåtande, öppet och samarbetsinriktat klimat.

Partikamrater
Mitt mål är att nya och gamla medlemmar ska känna glädje och lust oavsett ålder, kön eller bakgrund. Att vi vågar ta de svåra samtalen i kamratlig anda så att alla känner stolthet för vårt parti. Jag vill bidra med ett modernt, feministiskt och inkluderade ledarskap som bygger på tillit och laganda. Om fler kommer till sin rätt och känner att de får tillföra utifrån sina egna erfarenheter och kompetens så blir vi fler som är med och tar ansvar för utvecklingen av Socialdemokraterna i Göteborg. Göteborgarna är värda en stark Socialdemokrati. På kongressen i juni kommer jag ihop med styrelsen presentera mer om hur vi tar oss an utmaningarna framåt

Partikamrater.
jag vill avsluta med Ernst Wigforss, legendarisk socialdemokratisk finansminister och ideolog, han sa en gång:

”Vår uppgift är inte att uppröras över gångna tiders oförrätter. Inte heller att romantisera gårdagens framgångar. Det inflytande vi kan utöva över framtiden, det utövar vi genom att ändra på den verklighet som nu är.”

Tack än en gång
Nu kör vi..

Ordförande Mattias Jonsson

facebook Twitter Email