Mariya Voyvodova

#21 Mariya Voyvodova

Kryssa en kvinna!

Jag är en stor men kritisk Europavän. Jag tror på ett starkt och enat Europa som motar främlingsfientlighet och extremism, står upp för mänskliga rättigheter och värnar miljön. Morgondagens Europa behöver socialdemokratiska idéer som vågar utvidga demokratin bortom nationalstaterna, ser potentialen i ett europeiskt samarbete och hyser stark tilltro till gemensamma lösningar för Europas framtid.

Jag brinner för:
Stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter
EU skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd. Högerextremister runt om i Europa angriper grundläggande demokratiska värderingar om människors fri-, rättigheter och lika värde. Demokratin måste försvaras varje minut och vinnas av varje generation.

Ett jämställt Europa lönar sig
Det går bakåt för jämställdheten i EU därför måste vi reagera på motgångarna genom kraftfulla feministiska politiska reformer. Europa har allt att vinna på mer jämställdhet. Jämställdhet är ett grundvärde som ska finnas på alla områden och politiska nivåer.
Klimat- och miljöpolitik för en hållbar framtid
Klimatet är vår tids största utmaning. Det handlar om luften vi andas och vattnet vi dricker. Jag vill använda EU för att få på plats en klimatpolitik som är ambitiös, långsiktig och förutsägbar. Det görs bäst genom minskade klimatutsläpp, utbyggd förnybar energi och energieffektivisering.
En hållbar migrationspolitik
Många människor tvingas fly för sina liv till följd av krig, konflikt, förföljelse eller klimatförändringar. EU ska genom en gemensam migrationspolitk ta sitt ansvar.

Jag vill:

Demokrati
-Sätta hårt mot hårt mot högerpopulismen och ena Europas progressiva krafter till stöd för demokrati, människovärde och rättsstatens principer
-Fortsätta hålla trycket uppe på de länder som bryter mot rättsstatens principer (artikel 7)
-Införa en ny mekanism för att granska att EUs medlemsstaterna lever upp till grundläggande rättigheter, rättsstat och demokrati
-Dra in medel från EU:s fonder från medlemsstater som har systematiska hot mot rättsstaten

Jämställdhet
-Införa en övergripande strategi för jämställdhet
-Införa ett direktiv mot våld mot kvinnor
-Införa ett #metoodirektiv
-Införa en strategi mot människohandel
-Sprida den svenska samtyckeslagen
-Sprida den svenska sexköpslagen
-Minska löneklyftan i medlemsstaterna
-EU bör verka mot sambeskattning

Klimat och miljö
-EU:s klimatutsläpp ska minska i linje med Parisavtalets temperaturmål
-EU senast år 2050 blir helt utsläppsneutralt
-EU:s klimatutsläpp till år 2030 ska ha minskat med minst 55 procent
-EU:s lagstiftning stärks för att garantera en giftfri miljö
-Stoppa den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och ekosystemen
-Skärpta förbud mot miljöfarliga engångsartiklar av plast
-Säkerställa att målen för förnybar energi och energieffektivisering blir verklighet
-Utveckla järnvägen och göra det lättare att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa

Migration
-Få ett gemensamt och hållbart asylsystem på plats i EU
-Länder som vägrar ta sitt ansvar för migrationspolitiken inte ska få tillgång till EU-medel på samma sätt som idag
-Att EU ökar samarbetet med länder utanför EU så att färre människor tvingas fly eller söka sig från sina hem på grund av krig eller fattigdom
-Bekämpa människosmugglingen, stärka gränserna och rädda liv till havs
-Bättre gemensamt återvändande för de som inte har asylskäl
-Mer effektivt system för asylprövning och bättre integration för de som har rätt att stanna i Europa.

Din röst 26 maj avgör Europas framtid!

Kontakt: [email protected]
Twitter: @MariyaVoy

facebook Twitter Email