Ledarskapsutbildning för framtidens ledare

Utbildningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för partiets förtroendevalda att bli ledande företrädare och att fullgöra sina politiska uppdrag. Utbildningen ska ge stöd för de olika ledarroller som uppdraget innebär genom att bl.a. använda partiets ledarskapsprofil. Utbildningen ska vara relevant och vända sig till både nya och erfarna politiker. Antalet platser är begränsat och alla sökande kommer att intervjuas av kurshandledarna innan det kommer ett besked om vilka som kommer med. Upplägget bygger på arbetsuppgifter mellan varje internat.

Kursens innehåll består bland annat av: Ideologi, Partidistriktets ledarprofil, Demokratiskt och situationsanpassat ledarskap, Självreflexion, Politikens roll gentemot förvaltning, Gruppdynamik, Media, Kommunikationsplan – ett viktigt instrument, Medborgarinflytande

Kurshandledare: Vivi-Ann Nilsson, Mats Arnsmar, Birgitta Nesterud och Johan Büser

 

facebook Twitter Email