Kyrkopolitik

Här hittar du som förtroendevald socialdemokrat i Svenska kyrkan den information du behöver för att på ett bra sätt bedriva vår kyrkopolitik.

Den 17 september gick Socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan.  Kyrkovalet har, historiskt sett, ett lågt valdeltagande, men kyrkovalet 2017 var ett trendbrott. Fler röstberättigade tog sig till valurnorna än vad som har gjorts på 67 år. Vi socialdemokrater värnade om en öppen folkkyrka präglad av alla människors lika värde. Valresultatet visar att vi har möjlighet att fortsätta det viktiga arbetet.

Vi går framåt i valet och är största parti i kyrkomötet med 30 procent av rösterna. Även här i Göteborg är vi störst och går dessutom framåt (24,52%), vi får alltså över 2 procent fler röster än 2013. Resultatet innebär att nästan var tredje person röstade på oss i kyrkomötet och nästan var fjärde i Göteborgs stift. Det är mycket glädjande siffror som visar att vi kan mobilisera och engagera. Det gjorde vi riktigt bra, tack alla för ert engagemang!

Nedan finns länk till valresultatets officiella hemsida. Där finns det möjlighet för den intresserade att navigera mellan olika specifika resultat inom kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Valresultat för kyrkovalet

Nedan hittar du som kyrkopolitiker all du behöver veta från Göteborgs stift:

Förtroendevalda 

Utbildningar 

Sidan uppdaterades senast 2017-10-06

facebook Twitter Email