Kyrkovalet 2021

19 september är det kyrkoval! Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!


Se vårt förstanamn Jesper Eneroth berätta varför kyrkovalet är viktigt här!

Såhär röstar du

Vill du valarbeta? Klicka här

Våra kyrkovalsmaterial

Våra valsedlar

Socialdemokraterna i Svenska kyrkans nationella sida

Har du frågor? Kontakta ombudsman Carina Ring på [email protected] eller tel 073-026 19 00.

facebook Twitter Email