Västra Götalandsregionen

Kerstin Brunnström
Kerstin Brunnström

Regionråd

Ledamot i styrelsen

[email protected]

072-710 17 77

Cecilia Dalman Eek
Cecilia Dalman Eek

Vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

[email protected]

070-655 48 59

Ann-Christine Andersson
Ann-Christine Andersson

2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

[email protected]

Per Tenggren
Per Tenggren

Adjungerad i distriktsstyrelsen som representant för regionfullmäktigegruppen

Vice ordförande för Västtrafik

[email protected]

070-914 90 39

Dennis Jeryd
Dennis Jeryd

Kanslichef

[email protected]

072-742 79 98

Kochar Walladbegi
Kochar Walladbegi

Politisk sekreterare

[email protected]

073-705 98 64

facebook Twitter Email