Västra Götalandsregionen

Håkan Linnarsson
Håkan Linnarsson

Regionråd

Hälso- och sjukvård

[email protected]

+4670 082 59 94

Cecilia Dalman Eek
Cecilia Dalman Eek

Vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

[email protected]

0706-55 48 59

Ann-Christine Andersson
Ann-Christine Andersson

2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

[email protected]

Per Tenggren
Per Tenggren

Adjungerad i distriktsstyrelsen som representant för regionfullmäktigegruppen

Vice ordförande för Västtrafik

[email protected]

070-914 90 39

Dennis Jeryd
Dennis Jeryd

Kanslichef

[email protected]

0727-42 79 98

Moez Dharsani
Moez Dharsani

Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård, beställare

[email protected]

0724-51 38 28

Jesper Blomqvist
Jesper Blomqvist

Politisk sekreterare, regionutveckling

[email protected]

0735-03 11 62

Karolina Roughton
Karolina Roughton

Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård, ägarfrågor

[email protected]

0768 – 55 19 59

facebook Twitter Email