Hur borde Göteborgs gator utvecklas?

Jag godkänner villkoren

Tack,

Vi har nu tagit emot din registrering

Hur borde Göteborgs gator utvecklas?

I sommar har Göteborg kört ett pilotprojekt med så kallade parklets, eller som vi kallar dem i Göteborg: P-parker. Nu vill jag höra dina tankar på vad för slags parklets vi ska ha i framtiden.

Konceptet är enkelt. Man omvandlar enstaka parkeringsplatser vid välbefolkade trottoarkanter till små kompakta rekreationsytor av olika slag. Tanken är att det ska bidra till ett mer tillgängligt och levande stadsliv.

Göteborg har under sommaren haft tre parklets i innerstan som just nedmonterats. Det är nu dags att utvärdera projektet och se hur vi kan ta det vidare i framtiden. Inför detta var jag häromdagen och lunchade vid en parklet vid Södra Larmgatan. Näringsidkare såväl som förbipasserande berättade att parkleten uppskattats. Det har lockat gäster till de lokala caféerna och restaurangerna, och människor uppskattar både sittplatserna som sådana och att det blir ett grönt levande inslag i gatulivet. Folk kom också med många intressanta tankar kring hur parkletsen kan utvecklas.

Idén med parklets har sitt ursprung i San Francisco. Tanken är att skapa fler ytor för människor att mötas, slappna av och njuta av staden.  Utformningen kan se ut på många olika sätt.

Nu har vi kört en ganska enkel modell med träbänkar och växtlådor där man odlat både örter, blommor och större bladväxter, men möjligheterna är oändliga. De kan användas som utökade uteserveringar, jobb- och studieytor, små urbana lekplatser, renodlade konstinstallationer och mycket annat. De kan även användas för att säsongsvis utöka trottoarkanten efter behov på stråk med mycket gångtrafik.

Det finns många goda exempel från städer runt om i världen som man kan inspireras av, men för att parklets ska bli riktigt lyckat tror jag att de behöver ha en lokal prägel, utformad efter göteborgarnas behov. Inför framtida arbete med parklets vill jag därför gärna höra era synpunkter. Hur har du upplevt de parklets vi haft i sommar? Vad för slags parklets skulle du vilja se i framtiden? Jag vill höra Göteborgarnas förslag.

Lämna gärna en kommentar, eller skicka ett mail till mig på [email protected] så tar jag med mig dina idéer i det framtida arbetet!

 

facebook Twitter Email