Vi behöver bli fler kursledare!

Vi behöver bli fler kursledare!

06 december - 08 december

Kom med i vårt gäng

Pedagogisk handledarutbildning

Handledaren ska efter utbildningen kunna lägga upp, genomföra och efterarbeta en utbildning, exempelvis Medlemsutbildning del 1 eller 2 eller en Grundläggande ledarskapsutbildning.

Utbildningen genomförs av det Nationella Pedagoglaget, löpande under året och fördelat geografiskt över landet. Utbildningen genomförs som två helgkurser, med start 17.00 på fredagen och som avslutas 16.00 på söndagen. Räkna med arbetsuppgifter mellan de två helgerna.

Kurstid

8-9-10 nov samt  6-7-8 dec.

Kontakt: Carina Ring, ombudsman med ansvar för studier,  [email protected]

Efter kursen ska deltagaren:

  • kunna matcha metoder och pedagogik med vad deltagarna senare ska använda kunskapen till. Dvs. önskat kunskapsdjup.
  • ha nått så djupt i sin förståelse i värderingar att hen i ett klassrum strävar mot att kompensera för strukturella skillnader, t.ex. kön och etnicitet.
  • ha en ökad förståelse för hur olika människor har det, hur olika människor är och lär. Hen kommer då att kunna arbeta för att möta dessa olikheter i syfte göra kurser där fler lär mer.
  • vara tillräckligt skicklig för att i praktiken, på riktigt, sätta deltagaren i fokus. Att se sin egen roll som ett verktyg för deltagarens lärsituation och utveckling.
  • kunna ge exempel på olika metoder och övningar och hur hen kan använda dem för att skapa variation i sina framtida kurser. Hen ska ha fått fylla på sin metodbank och kunna dela med sig av metoder på ett strukturerat sätt.
  • ha förståelse för att det är viktigt att hitta kärnpunkterna i ett stoff som någon annan ska lära.

Tid och plats meddelas inom kort!

facebook Twitter Email