Verksamhetsforum

Verksamhetsforum

08 november - 09 november KL: 10:00 - 8:34

Gemensam verksamhetsplaning för mer metodstöd av lokal folkrörelseverksamhet. Detta kommer innebära ett nytt och närmare samarbete med partiorganisationens alla led. En nyckel till att få utväxling i en folkrörelse – är just gemensam verksamhetsplanering.

En viktig aktivitet för att markera starten på detta är ett gemensamt verksamhetsforum i november. Där ska temat vara den gemensamma verksamhetsplaneringen för framförallt 2020 med fokus på inspiration, dialog och metodutveckling. En formell inbjudan kommer efter sommaren men skriv upp det i kalendern redan nu!

facebook Twitter Email