Valstudier med Majorna-Linné del 1

Valstudier med Majorna-Linné del 1

11 januari

Äntligen valår och dags för oss att ge våra inspel till den lokala valstrategin!
Arbetet med den lokala valstrategin är i full gång och vi har nu möjlighet att få komma med våra inspel. Vi anordnar två träffar i Majorna-Linné för att diskutera erfarenheter av tidigare val och vilka budskap som är viktigast för väljarna i vårt område. På möte två börjar vi utforma en aktivitetslista för valarbetet i Majorna-Linné.

Möte 1: 2022-01-11 kl 18-20:30
● Analys tidigare val
● Målsättningar
● Politisk nulägesanalys
● Huvudbudskap
● Huvudmotståndare
● Målgrupper
● Organisation, resurser och samarbeten

Möte 2: 2022-01-15 12-14
● Sammanfattning möte 1
● Stöd och utbildning
● Internkommunikation
● Aktiviteter
● Tidplan och viktiga datum

P.g.a. rådande pandemi har vi valt att ha dessa två möten digitala.
Anmäl gärna att ni kommer, så vi vet ungefär hur många som dyker upp.
Zoom-länkar:

Valstudier 1
https://us02web.zoom.us/j/89702657823?pwd=eDFqZ3JtbTJtd2pQRWY3MERRblE3Zz09
Passcode: valet2022

Valstudier 2
https://us02web.zoom.us/j/87235678696?pwd=M3pCTk1nbytBZEQ0ZmNuNUJueDVqZz09
Passcode: valet2022

facebook Twitter Email