INSTÄLLT/Välkommen till samtal om socialdemokratiska klassiker i vår tid: Rudolf Meidner

19 maj KL: 19:00 - 20:30

INSTÄLLT PGA SJUKDOM. NY TID KOMMER ANNONSERAS

ONSDAG 19 MAJ 2021
KL. 19:00 –20:30
Kontakta Jimmy Sand för uppkopplingslänk, [email protected]

Socialdemokratiska klassiker i vår tid: Rudolf Meidner
Vi fortsätter vår serie ”Socialdemokratiska klassiker i vår tid” – ett samarbete mellan Tjänstemännens socialdemokratiska förening, S i Centrum och Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) – med en Zoomföreläsning om Rudolf Meidner, LO-ekonomen som tillsammans med Gösta Rehn låg bakom den svenska modellens ekonomiska politik (”Rehn-Meidnermodellen”).

Föreläser gör Lars Ekdahl, professor i historia som bland annat skrivit en biografi över Rudolf Meidner i två volymer: Mot en tredje väg (2001, 2005).
Syftet med studieserien är att ta upp klassiska socialdemokratiska tänkare som Nils Karleby, Olof Palme, Ernst Wigforss, Alva Myrdal med flera, och diskutera vilken relevans deras idéer kan ha för socialdemokratin av idag.

Se även Facebookevent: https://www.facebook.com/events/229569162223265

I höst kommer en nyutgåva av Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättning (1951), där Rehn-Meidnermodellen utvecklades. Denna 70-årsjubilerande LO-rapport ges ut inom S-akademikers skriftserie. För att inte missa detta rekommenderas en prenumeration på nyhetsbrevet: https://s-akademiker.se/nyhetsbrev/

facebook Twitter Email