Valkampanja med Västra Göteborgskretsen

Valkampanja med Västra Göteborgskretsen

28 augusti KL: 16:00 - 18:00
ICA Nära Nya varvet (Visa karta)

Valarbeta för allas lika värde och rätt! Grundläggande värderingar står på spel i kyrkovalet den 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika, oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Utan gör ditt för att säkerställa att kyrkan även fortsatt ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde och rätt.

Du kan göra en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, genom att valarbeta för Socialdemokraterna i kyrkovalet!

När: lördag 28 augusti kl 16-18
Var: ICA Nära nya varvet

Anmälan: Via https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkoval21goteborg

Praktisk information skickas ut efter anmälan.

Läs mer om vårkampanjen och värvartävlingarna på https://socialdemokraternagoteborg.se/vart-parti/kampanjer

 

facebook Twitter Email