Utbildning i kampanjverktyget Walk för väljarsamtal

Utbildning i kampanjverktyget Walk för väljarsamtal

30 augusti KL: 19:00 - 21:00

Under kyrkovalet 2021 och de allmänna valen 2022 kommer vi att fokusera på metoder som skapar samtal med väljare. En sådan är att knacka dörr, just nu via telefon och så småningom fysiskt (när pandemiläget så tillåter). För att underlätta arbetet använder vi ett kampanjverktyg som heter Walk som är en app i telefonen. För dig som ännu inte provat på så bjuder partidistriktet in till ett par tillfällen då du i lugn och ro får bekanta dig med verktyget. Välkommen.

Måndag 30 augusti kl 19.00 via Zoom
Anmälan på https://response.questback.com/socialdemokraterna/walkutbildning

För fler utbildningar inför kyrkovalet, se https://socialdemokraternagoteborg.se/utbildningar-infor-kyrkovalet-2021/

Har du frågor? Kontakta organisationsombudsman Claes Wennberg på [email protected] eller 070-814 66 73.

facebook Twitter Email