Transition Stories- Johan Büser

Transition Stories- Johan Büser

08 oktober KL: 13:00 - 15:00

Söndagen den 8 oktober kommer Rob Hopkins som har varit med och startat den internationella Transition Towns-rörelsen för att mobilisera lokala krafter att bli aktiva för att lösa de globala hållbarhetskriserna. Johan Büser deltar.

facebook Twitter Email