Träff med Bolagsnätverket

Träff med Bolagsnätverket

15 februari KL: 18:00 - 20:00

Till dig som har ett förtroendeuppdrag I kommunens/regionens bolagsstyrelse.

Välkommen till möte med Bolagsnätverket!

I nätverket kan alla ingå som har ett bolagsuppdrag för oss socialdemokrater.
Nätverkets syfte är att lära av varandra för att stärka oss i rollen som styrelserepresentanter i bolag.
Vi ordnar träffar och föredrag enligt önskemål och behov från deltagarna.

Du inbjuds till möte via Zoom måndagen 15 februari kl.18.00-20.00.

Kvällens tema:
Hur ser stadsrevisionen på styrningen av de kommunala bolagen utifrån Kommunallagen, Aktiebolagslagen och kommunens direktiv?

Vår gruppledare i stadsrevision Vivi-Ann Nilson kommer att inleda med att tala om hur lekmannarevisorerna ser på bolagen. Därefter grupparbetar och diskuterar vi tillsammans.

Gunilla Carlsson riksdagsledamot i finansutskottet lämnar en kortare redovisningen om hur det ekonomiska läget ser ut i Sverige.

Har du några frågor är du välkommen att ringa:
Siw Wittgren Ahl 070  3439 642.                  Hans Aronsson 070  5313201

 

facebook Twitter Email