Studieorganisatörer i föreningarna – digitalt möte

15 september KL: 18:00 - 19:30

Kvällens gäst Thomas Fridh, jobbar med studier på partistyrelsens kansli i Stockholm.
Han berättar om vad som är på gång, kurser, konferenser och kommande studiematerial.
Ger oss inspiration hur vi kan göra för att få igång föreningen och fler att gå utbildning.

Alla studieorganisatörer har fått en inbjudan.
Ansvarig Carina Ring, Partidistriktet

facebook Twitter Email