Studieorganisatörer i föreningarna – digitalt möte

30 september KL: 18:00 - 19:30

Carina Oscarsson, nationella pedagoglaget
Visar oss vilka digitala verktyg som finns för att göra studier eller möten via internet.
Tex Google Classroom och Jamboard (en digital whiteboard eller svarta tavlan för er som är lite äldre)

Alla studieorganisatörer har fått inbjudan.
Ansvarig CarinaRing, Partidistriktet

facebook Twitter Email