Studieorganisatörer i föreningarna – digitalt möte

08 oktober KL: 18:00 - 19:30

Kvällens gäst Kamil Sha-Mohammed, ABF Göteborg
Han berättar vilket stöd vi kan få från ABF i form av lokal, böcker, material, handledare, pedagogiskt eller kostnadsersättning.
Vi ska planera aktiviteter tillsammans och se vilka vi kan rapportera till ABF, hur vi använder blanketter eller gör redovisning digitalt.

Alla studieorganisatörer har fått en inbjudan.
Kontaktperson: Carina Ring, ombudsman Partidistriktet

facebook Twitter Email