Stampens s-förening bjuder in till medlemsmöte

11 november KL: 19:00 - 21:00

Den 11 november klockan 19.00

Vi ses denna gång i lokal vid hörnet Adler Salvius gata 5 / Barnhusgatan 11. Ingång från Barnhusgatan 11.

På mötet får vi information från Partikongressen av ombud Cecilia Dalman Eek

Mötet har också att ta ställning till styrelsen inkomna nomineringar till Riksdagen, Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige samt till gruppledare i Kommunstyrelsen.

Välkomna!

Styrelsen Stampens s-förening

 

facebook Twitter Email