Sociala utskottet om våldsbejakande extremism

Sociala utskottet om våldsbejakande extremism

21 oktober KL: 18:00 - 19:30

Den 21 oktober kl18.00-19.30 bjuder politikutveckling sociala utskottet in Zan Jankovski, strategisk samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

Zan kommer att ge en aktuell lägesbild med fokus på hur den våldsbejakande extremistiska miljön ser ut i främst Göteborg och vilka utmaningar som är kopplade till denna.

Anmälan krävs då Zoom-länk och lösenord skickas ut till den mejladress du anger i anmälan ca kl17 den 21 okt.

Anmälningslänk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/zk75f17kki

Vid frågor kontakta [email protected]

facebook Twitter Email