Sista svarsdag på två föreningsremisser

13 september

På distriktsårskongressen 2020 behandlades två rapporter från organisationsutredningen och Valkommittéutredningen. Distriktsstyrelsen har nu skickat ut dem på remiss till föreningarna och stadsdelskretsarna.

Rekommendationen är att remisserna hanteras på ett medlemsmöte för att ge så många medlemmar som möjligt möjlighet att delta i diskussionen. Enskilda medlemmar kan inte besvara remisserna utan bara organisationerna. Sista svarsdag för remissvar är 13 september 2020.

Organisationsutredningens remiss hittar du här.

Valkommittéutredningens remiss hittar du här.

Kontaktperson på partidistriktet:
Organisationsutredningen. Organisationsombudsman Claes Wennberg tel 070-814 66 73, [email protected]
Valkommittéutredningen. Facklig-politiske ombudsmannen Eva Olofsson, 070-574 30 03, [email protected]

facebook Twitter Email