Sista dag att skicka in motioner till höstkongressen

29 augusti

20-21 november håller Socialdemokraterna i Göteborg höstkongress där bland annat motioner ska behandlas. Motioner är förslag om partidistriktets verksamhet eller politik. Sista dag att skicka in motioner är 29 augusti. För att kunna skicka in en motion behöver du vara medlem i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Skicka in din motion här.

facebook Twitter Email