Seminarium om Hbtq-personers arbetsmiljö

27 november KL: 13:15 - 16:20
SEB-salen

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning – Work and Employment Research Centre (WE) – bjuder in till seminarium:
Hbtq-personers arbetsmiljö

Det finns mycket forskning kring arbetsmiljöfrågor i Sverige, men de studier som specifikt gäller hbtq-personers arbetsmiljö är fåtaliga. I år har det dock publicerats en sådan undersökning som handlar om anställda i Göteborgs stad. De två forskare vid Göteborgs universitet vilka har genomfört studien redovisar sina resultat på detta seminarium. Dessutom kommer ytterligare två forskare – en från universitetet i Helsingfors och en från Linköpings universitet – att presentera sin forskning inom området htbq-personers arbetsmiljö.

Program

13:15 – 13:20  Välkomna!

13:20 – 14.30  Obetänksamt bemötande och kränkningar av hbtq-personer på arbetsplatsen
Sofia Björk, universitetslektor, Göteborgs universitet
Mattias Wahlström, docent, Göteborgs universitet

14.30 – 15:00   Kaffe

15:00 – 15:40  Sexual and gender diversity in the work environment in Finland: special focus on non-heterosexual and trans youth
Jukka Lehtonen, Senior Researcher, University of Helsinki

15:40 – 16:20  Garderoben i vården – om heteronormativ kommunikation i arbets-/studentmiljö
Gerd Röndahl, docent, Linköpings universitet

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra som du tror kan vara intresserade.

Vänligen anmäl dig senast den 22 november via anmälningslänken nedan.

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta [email protected]

Varmt välkommen!

facebook Twitter Email