S-kvinnor uppmärksammar arbetet med mäns våld mot kvinnor!

27 november
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Järntorget 7, vån 5

Den 27 november uppmärksammar S-kvinnor FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år och vi behöver sätta ljuset på det arbete som görs för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Att förhindra att våld uppstår eller upprepas är viktig utgångspunkt i arbetet.

När: Onsdagen 27 november 2019 kl.18.00
Var: Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Järntorget 7, vån 5

Gäster:
Veronica Liliedahl, utvecklingsledare och samordnare mot våld i nära relationer, Göteborgs stad, social resursförvaltning, Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relation.

Terrafem:
Terrafem är en feministisk organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De driver bland annat en rikstäckande jourtelefon.

Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och mötet avslutas med en paneldiskussion i dialog med mötesdeltagarna.

Välkomna önskar distriktsstyrelsen S-kvinnor i Göteborg

facebook Twitter Email