S-kvinnor bjuder in till Forummöte

S-kvinnor bjuder in till Forummöte

23 november KL: 18:00 - 20:00

Klockan 18:00-20:00 Förtroendevalda kvinnor

 S-kvinnor i Göteborg och Partidistriktet bjuder in till ett forummöte för förtroendevalda kvinnor:
Digitalt möte
Länk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/89843281113
Lösenord: kvinna

 

Dagordning för forummötet:

1.Vad behöver jag som kvinna för stöd i mitt förtroendeuppdrag?

2.Mentorskapsprogram, genomgång av ramarna för ett program

3 Vad behöver ett mentorskapsprogram innehålla, gruppdiskussion

 

 

Välkomna! Frågor och kontaktpersoner:
usanne Sillberg Ligander
[email protected] 070-0650771
Carina Ring
[email protected] 073-0261900

facebook Twitter Email