Öppet möte med S i Örgryte om välfärd och trygghet

Öppet möte med S i Örgryte om välfärd och trygghet

30 september KL: 18:30 - 20:30

I Göteborgs stad genomförs nu en stor omorganisation av viktiga delar i välfärden. Stadsdelsnämnderna försvinner från årsskiftet. Äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta, socialtjänst, kulturskola, fritidsverksamheter m m går över till nya eller befintliga centrala nämnder. med sina förvaltningar.

Hur genomförs detta och vad kommer det att betyda för stadsdelens invånare och för medarbetarna? Vad har Covid-19 betytt för dessa verksamheter? Hur kan vi förbättra välfärden och öka tryggheten i vår stad?

Vi har bjudit in stadsdelsdirektören i Östra Göteborg Gitte Caous att berätta om förändringarna och diskutera framtiden med oss. Välkommen att ta upp frågor som du undrar över om stadens verksamhet!

När: onsdag 30 september
Tid: kl 18.30-20.30
Var: Videoverktyget Zoom.

Anmäl dig till [email protected]

Är du ovan vid Zoom? Läser mer här.

Välkomna hälsar styrelsen!

facebook Twitter Email